Privacybeleid - negen graden architectuur

Privacybeleid - negen graden architectuur

PRIVACYBELEID

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door negen graden architectuur. Onze contactgegevens zijn te vinden in het tabblad “Contact”. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens uiterst serieus en verwerken deze in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten voor gegevensbeveiliging. Persoonlijke gegevens, in de zin van informatie, is alle informatie die kan verwijzen naar uw persoon. Houd er rekening mee dat de overdracht van gegevens op het internet over het algemeen onderhevig kan zijn aan beveiligingsinbreuken.

Op basis van de volgende informatie, willen wij u informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons. Verder willen wij u een overzicht geven van uw rechten op grond van de wet inzake gegevensbescherming. U hebt op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Voor dit doel en voor verdere vragen over gegevensbescherming, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen op het adres dat wordt vermeld bij het tabblad “Contact”. Bovendien heeft u het recht om een beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

TOEGANG TOT GEGEVENS
De websitebeheerder of paginaprovider verzamelt gegevens over paginatreffers en slaat deze op als "server log files". De volgende gegevens worden vastgelegd:
- Bezochte website
- Tijdstip van toegang
- Hoeveelheid gegevens verzonden in bytes
- Bron / referentie van waaruit u naar deze website bent gekomen
- Gebruikte browser
- Besturingssysteem gebruikt
- Gebruikt IP-adres
De verzamelde gegevens dienen alleen voor statistische evaluaties en verbetering van deze website.

COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van deze website. Populaire browsers bieden de voorkeursoptie om geen cookies toe te staan. Opmerking: Er is geen garantie dat u onbeperkt toegang zult hebben tot alle functies van deze website als u de juiste instellingen heeft.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
De websitebeheerder verzamelt, gebruikt en draagt uw persoonlijke gegevens alleen over aan derden, als dit wettelijk is toegestaan of als u instemt met het verzamelen van uw gegevens. Persoonlijke informatie betekent alle informatie die wordt gebruikt om uw persoon te identificeren en die kan worden teruggevoerd naar u (zoals bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer).

HANTERING VAN CONTACTGEGEVENS
Als u contact opneemt met ons via de aangeboden contactopties, worden uw gegevens met zorg opgeslagen zodat ze kunnen worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden. Zonder uw toestemming worden deze gegevens niet bekend gemaakt aan derden.

TOOLS
Webfonts:
Deze site gebruikt zogenaamde webfonts voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven. Het gebruik van webfonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Open Street Map:
Deze site maakt gebruik van de service Open Street Map via een API. De gegevens zijn beschikbaar onder de Open Database-licentie en hebben een licentie onder CC BY-SA. www.openstreetmap.org/copyright

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit:
In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van het land waar ons bedrijf is gevestigd. 

De verantwoordelijke inzake uw gegevensbescherming is als volgt bereikbaar:
negen graden architectuur
Schothorsterlaan 11
3822 NA Amersfoort
Tel +31 (0) 33 .470 24 36
info@9graden.net