1/3
2/3
3/3
Naar boven >

Nieuwbouw & Verbouw RSC Rotterdam

Status //

Prijsvraag, 2013

Locatie //

Rotterdam, NL

Projectsoort //

Alles, Onderwijs

Vloeroppervlak //

6.325 m²

Opdrachtgever //

Bébouw Midreth, Mijdrecht
Bébouw en negen graden architectuur hebben deelgenomen aan een Europese aanbesteding voor renovatie en nieuwbouw van het RSC te Rotterdam. negen graden heeft een ontwerp gemaakt met een hoog ambitieniveau, om zo voor de toekomst een kwalitatieve invulling te geven aan school en buurt.

Kenmerkend in het ontwerp is een gemeenschappelijk hart dat centraal tussen de bestaande hoofdstructuren is gelegen. Het ‘hart’ verbindt de hoofdgebouwen, oud- en nieuwbouw, binnen en buiten, ruimte en periferie, toneel en pauzeruimte. Het is de ruimte die verbindt, waar ontmoeting plaatsvindt en van waaruit men zich oriënteert. In de gehele vormgeving van het middengedeelte van de school is gekozen voor een organische opstelling, een mét en rond elkaar, een opstelling die doet denken aan een amfitheater.

In het ontwerp is aandacht voor een gezond binnenklimaat. De gevraagde ambitie “Frisse Scholen” wordt in het door Technisch Adviesbureau Crone ontworpen concept op onderdelen verbeterd. In het ontwerp is gekozen voor een ventilatiesysteem dat een ruime hoeveelheid verse lucht in de klaslokalen brengt op een comfortabele en energiezuinige manier. Dit systeem is het “ComfoSchool Systeem” van de firma Stork Air, dat is ontwikkeld en gepatenteerd door TNO. Kenmerkend voor dit systeem is dat per lokaal verse lucht rechtreeks van buiten boven het verlaagd plafond in het klaslokaal wordt ingebracht. Het speciale (ook akoestische) plafond is voorzien van een groot aantal speciaal vormgegeven nozzles, waardoor de verse lucht gelijkmatig en tochtvrij het lokaal instroomt. Ieder lokaal heeft zijn eigen ventilator en regeling op basis van CO2-detectie, waardoor altijd genoeg, maar nooit teveel wordt geventileerd. De capaciteit van het systeem is zelfs groter dan wordt gevraagd voor Klasse A van het PvE Frisse Scholen, de meest veeleisende klasse. Een belangrijk tweede voordeel van dit systeem waarin zowel de ventilatie als de verwarming per lokaal wordt geregeld, is dat de kans op te hoge temperaturen heel klein is. Er is bekend dat bij een binnentemperatuur van 1 of 2 graden méér dan de ideale ca 20°C de leerprestaties en het welbevinden al sterk afnemen.

Aan duurzaamheid en energieverbruik zijn door de gemeente Rotterdam ook eisen gesteld welke dienden te resulteren in een minimale GPR score van 7,5 per onderdeel. Met name in de onderdelen ‘gezondheid’ en ‘gebruikskwaliteit’ scoort het ontwerp hoog, te weten een GPR score van respectievelijk 9,0 en 9,4.