Werkstätten Osterdeel
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Naar boven >

Nieuwbouw werkgebouw Oosterdel

Status //

Onderscheiden, 2005-2009

Locatie //

Broek op Langedijk, NL

Projectsoort //

Alles, Commercieel, Zorg, Werken

Vloeroppervlak //

740 m²

Opdrachtgever //

Stichting Veldzorg Oosterdel

Prijs //

2010 Hedy d'Ancona Prijs, eervolle vermelding
Werkgebouw Oosterdel bevindt zich in het dorpscentrum van het historische Broek op Langedijk gelegen aan het Oosterdelgebied, ook wel bekend als het Rijk der 1000 eilanden. Het gehele project bestaat uit twee gebouwen: het woonzorghuis Oosterheem en het werkgebouw d’Oostkant. Deze gebouwen en het Oosterdelgebied zijn sterk met elkaar verbonden. De bewoners van het woonzorghuis verbouwen groenten en kruiden op de eilanden in het Oosterdelgebied. Deze eilanden zijn met bootjes te bereiken vanaf de kade bij het werkgebouw. In het werkgebouw kunnen de landbouwproducten worden verwerkt en opgeslagen. In het werkgebouw zijn ruimtes met verschillende doeleinden met diverse mogelijkheden. Er zijn werkplaatsen voor het verwerken en opslaan van de producten van het land, koelruimten, twee zalen voor vergader- en bijeenkomstfuncties, kantoorruimten, een kantine met keuken en er zijn douche- en toiletgelegenheden.  Behalve een plek voor de dagbesteding van 16 zorgvragers en de 12 bewoners uit het woonzorghuis, wordt het werkgebouw gebruikt door buurtbewoners, die het gebouw als een verrijking van de omgeving zien.

Het uitgangspunt voor het ontwerp van het woon-werkproject was om behalve maatschappelijk en functioneel ook de vormgeving van de gebouwen te verbinden met de bestaande historische context. Met een vrije en zorgvuldige vertaling integreert deze nieuwbouw met respect in de bestaande historische omgeving. De nieuwbouw sluit qua schaalgrote aan bij de omliggende bebouwing, maar heeft tegelijkertijd ook een eigentijdse verschijningsvorm aangenomen.
Ter plaatse van het gerealiseerde werkgebouw stond een bakstenen kunstmestloods uit 1948. In het nieuwe ontwerp is deze loods geïntegreerd. Door een zorgvuldige inpassing van de nieuwbouw in zijn bestaande omgeving zijn de bestaande kwaliteiten en waarden behouden en versterkt. De verticale houten gevelbeschieting van de nieuwbouw is uitgevoerd in houten delen die van breedte verschillen, en maakt daarmee een abstracte knipoog naar de kenmerkende eilandenstructuur van het Oosterdelgebied.
Er is gebruik gemaakt van zoveel mogelijk natuurlijke materialen met hergebruikmogelijkheden. De verduurzaamd vuren gevelbeschieting domineert het uiterlijk van het bouwwerk. Ook de binnen- en buitenkozijnen, de plinten en plafonds zijn van hout, alle met FSC-keurmerk. De betonnen vloeren zijn voorzien van 20% betongranulaat als grindvervanger en de dak- en gevelelementen zijn geïsoleerd met vlaswol. Het energiegebruik wordt geminimaliseerd door de toepassing van HR++glas en hoge isolatiewaarden van vloer RC = 3,5m2K/W, gevel RC = 3,0 m2K/W en dak 4,0 m2K/W. Verder is gekozen voor natuurlijke ventilatie in combinatie met mechanische afzuiging in de sanitaire ruimten. Verwarming vindt hoofdzakelijk plaats door vloerverwarming en in de zit-slaapkamers door middel van LTS-radiatoren. Op het dak bevinden zich zonnecollectoren voor de bereiding van warm water en er is waterbesparend sanitair toegepast. De ketel heeft een zeer hoog rendement en alle CV- en distributieleidingen zijn geïsoleerd.
In juni 2010 heeft dit project tijdens de prijsuitreiking van de Hedy d’Ancona Prijs een eervolle vermelding ontvangen. De Hedy d’Ancona Prijs voor excellente zorgarchitectuur wordt tweejaarlijks uitgereikt. De prijs richt zich specifiek op gebouwen in de zorgsector waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen.