1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Naar boven >

Nieuwbouw woon-, zorg- en werkfuncties Ubuntuplein

Status //

Ontwerp, 2012-2016

Locatie //

Zutphen, NL

Projectsoort //

Alles, Commercieel, Wonen

Vloeroppervlak //

ca. 8.500 m²

Opdrachtgever //

Heijmans/Proper Stok
Het gebied dat zich bevindt achter het station van Zutphen is al enkele jaren in ontwikkeling. Dit oude industrie- en havengebied wordt ontwikkeld tot nieuwe stadswijk van Zutphen. KCAP maakte een stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling. Het Ubuntuplein is een onderdeel van dit plan en zal bestaan uit diverse woningen, publieke functies, werkfuncties en functies voor zorg.

De kiem van het Ubuntuplein ontstond in 2004 uit een ideaal van de initiatiefnemers van ‘De Derde Fase’. Zij wilden een samenhangend woon- en werkgebied ontwikkelen waarin iedereen zijn persoonlijke levensloop zinvol en in vrijheid kan voltooien. Het moest een levendig buurtje worden, vlak bij ‘de stad’, met een rijk sociaal en cultureel leven en de noodzakelijke voorzieningen op rollatorafstand. Mensen aan het eind van hun carrière, kunnen daar de uitdaging oppakken om datgene te gaan ondernemen, waar ze hun hele leven eigenlijk nooit aan toe waren gekomen. 

Onder de noemer: samen ‘zinvol oud worden’, een passende bijdrage aan de samenleving bieden, veel plezier met elkaar beleven en, waar nodig en mogelijk, ook voor elkaar te zorgen.

In de tussenliggende periode is dit initiatief uitgegroeid en verrijkt met andere, ook jongere bewoners en ondernemers die in dit creatieve, toekomstgerichte milieu nieuwe kansen en mogelijkheden zien. Met elkaar zetten zij zich in om het Ubuntuplein mogelijk te maken. Meer informatie zie www.ubuntuplein.nl

negen graden architectuur is gevraagd in samenwerking met twee architectenbureaus (Faro architecten en Drost + van Veen architecten) het ontwerp van het Ubuntuplein te tekenen. In 2016 zal het project worden opgeleverd.