1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Naar boven >

Nieuwbouw woonzorghuis Scorlewald

Status //

Gerealiseerd, 2003-2007

Locatie //

Schoorl, NL

Projectsoort //

Alles, Zorg, Wonen

Vloeroppervlak //

860 m²

Opdrachtgever //

Raphaëlstichting

Prijsvraag //

Besloten prijsvraag, 1e prijs
In 2007 is op het terrein van zorggemeenschap Scorlewald een nieuw woonzorghuis gerealiseerd dat ruimte biedt aan 16 zorgvragers. Er zijn voor twee groepen 6 slaapkamers gerealiseerd en ook 4 appartementen met eigen voordeur voor meer zelfstandige bewoners.

Het bewustzijn voor de zorggemeenschap Scorlewald als een organisch en samenhangend geheel is het ontwerpmotief voor de nieuwbouw. In de vormgeving van het woonzorghuis is in de hoofdmassa en dak aansluiting gezocht bij de bestaande vormgeving op Scorlewald. Uit deze hoofdmassa hebben zich nieuwe bouwmassa’s ontwikkeld die aansluiting vinden bij de functie en de omgeving. De vormgeving van het landschap rond het gebouw heeft in dit ontwerp de mogelijkheid gekregen om de overgang van architectuur en natuur vloeiender en vanzelfsprekender te maken.
Aan de noordkant vormt het gebouw zijn rug. Hier domineren rust en eenvoud in vorm, omhulling en kleine gevelopeningen. Aan deze zijde zijn dan ook de meeste slaapkamers gesitueerd. De begeleidende wand waarin de fietsenschuur is opgenomen biedt een extra bescherming.

Aan de zuidzijde is het gebouw individueler en gedifferentieerder in haar vormgeving. Hier zijn de gemeenschappelijke woonfuncties gesitueerd en domineren leven en beweging in de vorm. Aan deze zijde van het gebouw verschijnen polair in de overwegend horizontale bouwmassa wakkere, verticale vormgevingselementen. In de vormentaal ontstaan hier ronde, aan de natuur ontleende vormen, die de overgang tussen binnen- en buitenruimte vormen en voor de bewoners een plek van geborgenheid definiëren.

Onder andere de sociale inslag van zorggemeenschap Scorlewald en de visie van negen graden architectuur hebben geresulteerd in een mens- en milieuvriendelijk gebouw. Met de grotere glasvlakken opent het gebouw zich naar het zuiden om zo optimaal de zonnewarmte te gebruiken. De massieve steenachtige vloeren en wanden werken ’s winters als warmtebuffer en zorgen ’s zomers voor natuurlijke koeling en een stabiele binnentemperatuur. Naar het noorden toe sluit het gebouw zich af met kleinere gevelopeningen.

Het energieverlies wordt geminimaliseerd door een hoge isolatiewaarde van vloer, wand en dak.
Het gebruik van zonnecollectoren voor warm water en de waterbesparende kranen, douches en toiletten houden het energie- en waterverbruik laag.

In de verblijfsruimten zijn warmtewanden gerealiseerd die een aangename stralingswarmte afgeven. Hierdoor kan de luchttemperatuur lager wordt ingesteld, blijft de binnentemperatuur stabieler en ontstaat een aangenaam en gezond binnenklimaat. Deze verblijfsruimten worden natuurlijk geventileerd.
Voor woonzorghuis is gekozen voor zoveel mogelijk natuurlijke materialen met hergebruikmogelijkheden.