1/4
2/4
3/4
4/4
Naar boven >

Nieuwbouw IKC De Zwaneridder

Status //

Ontwerp, 2020 - 2023

Locatie //

Wageningen, NL

Projectsoort //

Alles, Onderwijs

Vloeroppervlak //

1.488 m²

Opdrachtgever //

Stichting Pallas
Stedenbouwkundige inpassing
Op een ruime en groene kavel in de nieuwbouwwijk Nieuw-Kortenoord in Wageningen ontwerpt negen graden architectuur de nieuwbouw voor IKC De Zwaneridder. Het gebouw omvat een basisschool voor 9 klassen, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. De gebruikers zijn momenteel over meerdere locaties in Wageningen verspreid en worden daardoor belemmerd in hun wens tot samenwerking. De nieuwbouw versterkt de verbondenheid met elkaar en met de natuur. 

Verbondenheid
negen graden
architectuur begeleidt de gebruikers in een dynamisch en creatief proces, waarin alle gebruikers actief kunnen participeren. Samen hebben we vormgegeven aan de inhoudelijke visie van het IKC en de verbondenheid met elkaar en de natuur. We hebben een gebouw ontworpen dat een warme, zachte en lichte omhulling is voor alle kinderen, juffies en meesters die erin verblijven. Een gebouw dat in opzet overzichtelijk, sensibel en esthetisch is, zodat het een uitdrukking en omhulling is van wat er in het gebouw gebeurt.

Cyclus van jong naar oud
Op de begane grond liggen de ridderzaal, de keuken, drie kleuterklassen en het kinderdagverblijf. De kleuterklassen en groepsruimtes hebben een omhullende vorm die bescherming biedt aan de jongste kinderen. Ze grenzen aan een overdekte buitenruimte, zodat de kinderen ook met slechter weer buiten kunnen verblijven. Op de verdieping liggen 6 klaslokalen waarbij de kinderen zich in een cyclus van jong naar oud door het gebouw bewegen. De cyclus wordt beëindigd met een aantal ondersteunende functies en de personeelskamer. De verdieping kijkt uit over het groene sedumdak bovenop de ridderzaal, zodat er overal in het gebouw een verbinding met de natuur is. 

Duurzaamheid en circulariteit
In het ontwerpproces spelen duurzaamheid en circulariteit een centrale rol.  Hierbij kijken we zorgvuldig naar aspecten als milieuvriendelijke materialen, flexibiliteit en gezondheid. Naast de materiële aspecten van het bouwwerk draait het ook om de immateriële aspecten. Om de hechting aan de schoonheid van het object. Laat de mens zich verbinden met zijn omgeving zodat het vanzelfsprekend wordt dat we ervaren: dit is de wereld waarin ik leef, die ik verzorg, waar ik verantwoording voor neem!