1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Naar boven >

Nieuwbouw Vrije School Wonnebald Den Haag

Status //

Ontwerp, 2019-2023

Locatie //

Den Haag, NL

Projectsoort //

Alles, Onderwijs

Vloeroppervlak //

2.426 m²

Opdrachtgever //

Gemeente Den Haag

De Vrije School Wonnebald is voornemens vervangende nieuwbouw te realiseren op haar bestaande locatie aan de westzijde van Den Haag. Het huidige schoolgebouw, waarin tevens kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang zijn gehuisvest, is erg verouderd en niet praktisch ingedeeld. De wens is dat in het nieuwe schoolgebouw de verschillende gebruikers en functies meer met elkaar in verbinding komen te staan.

negen graden architectuur heeft een compact schoolgebouw ontworpen. Bestaande groenstructuren rond het perceel worden versterkt en tot op het schoolplein gebracht, waardoor nieuwbouw en schoolplein vanzelfsprekender in de groene- en gebouwde omgeving integreren. De begane grond is compact van opbouw. Hier bevinden zich de allerkleinste kinderen met ruimten die direct aan het groene schoolplein verbonden zijn: kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en drie kleuterklassen. De entrees van kinderdagverblijf (westzijde), kleuterklassen (zuidzijde) en onderbouw (oostzijde) marekeren de zachte en ronde massaopbouw. De buitenruimte vloeit hier als het ware de bouwmassa in. De grote afgeronde luifel geeft de buitenruimte grenzend aan het gebouw een voor het kleine kind beheersbare en omhullende schaal.

Ook de gemeenschappelijke aula is op de begane grond gesitueerd. Het toneel van de aula is door een grote pui verbonden met het schoolplein zodat deze zowel voor binnen- als buitengebruik denkbaar is. De teamkamer bevindt zich centraal in het hart van de school en is direct gelegen aan een groene binnentuin (patio).

Op de verdieping bevinden zich de 6 onderbouwklassen en het lokaal voor handvaardigheid. De klassen 1 t/m 3 en 4 t/m 6 hebben ieder een gemeenschappelijk leerplein plus een eigen individuele studieruimte. Deze leerpleinen krijgen daglicht doordat ze zijn gelegen aan de binnentuin. Ook de gymzaal bevindt zich op de verdieping. De kleedruimten zijn nog een verdieping hoger gesitueerd, maar wel direct verbonden met de gymzaal door middel van het trappenhuis. De gymzaal kan hierdoor ook buiten schooltijden extern gebruikt worden. Door de gymzaal krijgt de compacte bouwmassa aan de noordoost zijde een helder hoogteaccent.

Het ontwerp kenmerkt zich door een zachte, ronde, verbindende vormentaal bij de kleinste kinderen welke zich ontwikkelt naar een meer rechte en abstracte vormentaal bij de hogere klassen. De gevel wordt gedetailleerd met een zandkleurige verticale steen en blanke accoya houten kozijnen. In de accentvlakken worden stenen schuin in het gevelvlak gedetailleerd waardoor een speels en verfijnd element wordt toegevoegd.