1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Naar boven >

Nieuwbouw woonzorgboerderij De Grote Wiede

Status //

Ontwerp, 2017-2024

Locatie //

Nunspeet, NL

Projectsoort //

Alles, Zorg, Wonen

Vloeroppervlak //

Ca. 1.850m²

Opdrachtgever //

Stichting De Vier Schepel
De Grote Wiede is een biologische boerderij gelegen op de grens tussen Nunspeet en Hulshorst. Het bedrijf is uitgegroeid van een boomkwekerij tot een dynamisch, gemengde boerderij die plaats biedt aan vijf bewoners, hulpboeren en begeleiders. Mensen met een verstandelijk en/ of lichamelijke beperking kunnen elkaar op deze plek in het werk ontmoeten en zich ontwikkelen. Verschillende werkvelden functioneren in onderlinge samenhang, zoals de keuken, de tuinbouw, het landschapsonderhoud, het vee en de boomkwekerij.

Eind 2016 ontvouwde zich de mogelijkheid om de aangrenzende bos- en agrarische percelen (weide) van 8,79 hectare aan te kopen en werd negen graden architectuur gevraagd om een ontwerp te maken voor de nieuwe huisvesting van dertien zorgeenheden met kapschuur, twee medewerkerswoningen en een aparte beheerderswoning.

De aangekochte grond zal ontwikkeld worden tot het eerste energieneutrale (zorg) landgoed in gemeente Nunspeet. Het landgoed levert een belangrijke bijdrage op het gebied van natuur, bos, landschap, en water, aangevuld met kunsten in ruil daarvoor mag er een huisvan allure gebouwd worden. Een ‘huis van allure’ kent een onderscheid tussen hoofd- en bijgebouw(en). Het nieuwe ontwerp kent ook dit principe en is geïnspireerd door een organische bouwstijl. Het wordt opgedeeld in twee massa’s die een binnenplaats omsluiten met multifunctioneel gebruik. In het hoofdgebouw zijn de tien zorgeenheden, kapschuur en medewerkerswoningen gesitueerd. Het bijgebouw is bestemd voor drie ‘zelfstandige’ zorgeenheden.

De bouwmassa is een agrarisch volume dat refereert aan een boerderijensemble. Het ontwerp is geïnspireerd op de oorspronkelijke elementen van de hallenhuisboerderij die veel voorkomt in de nabije omgeving. Kenmerkend hieraan is de gebintenconstructie die terugkomt in het gevelbeeld van de nieuwe bouwmassa, met een nadruk op houtbouw. De volumes bevatten grote dakvlakken die zijn gebaseerd op traditionele, en in de omgeving voorkomende, boerderijdaken.

Er is bewust gekozen om de ontsluiting van de nieuwe bebouwing niet direct tegenover die van de huidige zorginstelling te leggen, om zo de zelfstandigheid van de nieuwe landgoed bebouwing te benadrukken. De voorgevel richt zich op de hoofdweg en zal, wanneer men het landgoed nadert, al van ver zichtbaar zijn.
Het hof opent zich richting de toegangsweg. Bij aankomst benader je de kapschuur van voren. Met zijn open structuur legt het een verbinding tussen het hof en de tuin met agrarische natuurweide erachter.

Hiermee is de nieuwbouw sterk verankerd in zijn context.