1/2
2/2
Naar boven >

Nieuwbouw woonzorgboerderij Nieuw Rijsenburg

Status //

Ontwerp, 2018-2021

Locatie //

Driebergen Rijsenburg, NL

Projectsoort //

Alles, Zorg, Wonen

Vloeroppervlak //

960 m²

Opdrachtgever //

Lievegoed
Op het terrein van de biologische zorgboerderij Nieuw Rijsenburg in Driebergen-Rijsenburg werken en wonen mensen met een licht tot matige verstandelijke beperking. 
Het oorspronkelijke hoofdgebouw op deze plek is technisch en economisch afgeschreven en daarmee niet meer geschikt voor de huisvesting van bewoners. Om die reden doet dit gebouw momenteel dienst als werkplaats en als binnen verblijf voor een selectie boerderijdieren. De bewoners zijn ondergebracht in een tijdelijke woonvoorziening op het perceel. 

negen graden architectuur is gevraagd om een ontwerp te maken voor de nieuwe huisvesting van de twee woongroepen die momenteel zijn gehuisvest in de tijdelijke woonvoorziening. Middels een integraal ontwerpproces, waarin bewoners en verzorgers zijn betrokken, hebben wij de kwaliteiten en wensen van de locatie in beeld gebracht. 

Het ontwerp bestaat uit één helder volume dat is afgeleid van de veel voorkomende omliggende historische hallenhuisboerderijen. Om voldoende daglicht en binnen-buiten relatie vanuit de individuele studio’s te realiseren, zijn een aantal inkepingen in het gebouwvolume gemaakt. Naast dat de inkepingen fungeren als ‘daglicht- loggia’, versterken deze de demarcatie van het volume in ‘voorhuis’ en ‘achterhuis’ wat kenmerkend is voor de hallenhuisboerderij. Het voorhuis bevindt zich aan de straatzijde en kenmerkt zich door een wit geschilderde gevel met een verfijnde metselwerk detaillering. De achterzijde van het gebouw dat grenst aan het werkgebied met een kapschuur is daarom uitgevoerd in met een gevel met verticale houten geveldelen. Hiermee is het gehele gebouw sterk verankerd in zijn context.