1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Naar boven >

Nieuwbouw Agrarisch Zorgproject Noorderhoeve

Status //

Onderscheiden, 2009-2013

Locatie //

Schoorl, NL

Projectsoort //

Alles, Commercieel, Zorg, Werken, Wonen

Vloeroppervlak //

1.425 m²

Opdrachtgever //

Stichting De Brink

Prijs //

2016 Hedy d'Ancona Prijs, genomineerd
In een open landschap aan de rand van de Bergense duinen is een tweede locatie voor zorgboerderij De Noorderhoeve gerealiseerd. Het woonzorghuis is gebouwd voor 8 bewoners met een zorgvraag en een medewerkergezin. Behalve een potstal voor jongvee bevindt zich in het stalgebouw een educatieve ruimte waarin belangstellenden geïnformeerd kunnen worden over  de bijzondere kwaliteiten van dit project en het omliggende gebied. De kwaliteiten van deze bijzondere locatie hebben hun uitwerking in het ontwerp gevonden. Net als de in het polderlandschap afnemende en uitdunnende begroeiing waaieren de boeren bouwmassa’s in het landschap uit: in grootte, dichtheid en complexiteit nemen de massa’s naar het open landschap toe af. 

Woonzorghuis en stal hebben een stoere houten gevelbeschieting; vormgeving en materialisatie van de gebouwen  zijn op elkaar afgestemd waardoor een herkenbare eenheid ontstaat. 
Met hoge isolatiewaarden scoort het gebouw goed binnen de geldende bouwbesluit normen.

In het najaar van 2013 hebben de koeien de stal in gebruik genomen. Het woonzorghuis en de educatieve ruimten zijn begin 2014 opgeleverd. 

Aannemer: Bouwbedrijf Tuin Zijpe
Afbeeldingen: Bernard Faber