1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Naar boven >

Nieuwbouw IKC Rijnvliet Utrecht

Status //

Gerealiseerd, 2017-2021

Locatie //

Utrecht, NL

Projectsoort //

Alles, Onderwijs

Vloeroppervlak //

3.334 m²

Opdrachtgever //

SPO Utrecht
In de nieuwe eetbare woonwijk Rijnvliet in Utrecht heeft negen graden architectuur een energieneutraal kindcentrum ontworpen grenzend aan een voedselbos. Het kindcentrum huisvest een basisschool voor stichting Primair Onderwijs Utrecht, een kinderdagverblijf voor KMN Kind & Co en een openbare gymzaal.

Programma van Eisen
Een innovatief concept met als motto: ‘Rijnvliet, het avontuur begint’ was de basis voor dit gebouw, het eerste IKC van Utrecht. De nieuwbouw sluit naadloos aan op het Programma van Eisen dat is opgesteld door de gebruikers. Het avontuurlijke karakter van het IKC komt terug in de verbinding tussen binnen en buiten, de relatie met het voedselbos en de vele speel- en leerplekken zowel binnen als buiten de klas. Het gebouw stelt kinderen in staat om te ontdekken en te experimenteren, nieuwe dingen te doen en fouten te maken. Het hoort allemaal bij het onderwijskundige en pedagogische concept van het IKC. Het gebouw vertaalt dit in gangen waar kinderen slidings kunnen maken, drie ateliers om te experimenteren en leerpleinen om samen te kunnen werken.

Stedenbouwkundige inpassing
De schoolkavel bevindt zich als prominente beëindiging aan de zuidzijde van het stedenbouwkundige bouwblok. De noordzijde van het gebouw sluit aan op de aangrenzende bebouwing, terwijl de zuidzijde van het gebouw de oriëntatie van de archeologische opgravingen van de Limes, oude romeinse handelsroute, volgt. Het gebouw kenmerkt zich door ronde hoeken en warme materialisatie met genuanceerd zandkleurig metselwerk en houtaccenten. Hiermee sluit het in gebouw materialisering aan op de toekomstige aangrenzende bebouwing.

Architectonische compositie
De basiscompositie van het gebouw bestaat uit twee in elkaar grijpende volumes met een hoogteaccent. Beide volumes worden op de eerste verdieping ontsloten door een meanderende openbare route die de wijk met het voedselbos verbindt. Door middel van de  vele gevelopeningen langs deze route presenteert het gebouw zich als etalage aan de wijk. De hellingbaan aan de zuid-oostzijde van de kavel vormt de start van deze route. Een brede tribunetrap, vormt de verbinding vanaf het bovenbouwplein naar het dek met de route naar het voedselbos. In het verlengde van deze route wordt het kunstwerk “Dichterbij de boom” van Anouk Vogel gerealiseerd. Dit kunstwerk bestaat uit een boomkroonpad waarvan je straks voedsel direct uit de boomkronen kunt plukken. Hier wordt het concept ‘eetbare woonwijk’ voor de kinderen tastbaar. 

Organisatie
In het hoge volume, grenzend aan het voedselbos, bevindt zich het onderwijsprogramma van het domein voor kinderen van zeven tot en met twaalf jaar. In het lagere volume bevindt zich het gebied voor jongere kinderen van vier tot en met zes jaar. Grenzend aan de route tussen beide volumes liggen de leerpleinen die uitnodigen tot buitenonderwijs en natuureducatie. Op de begane grond is het kinderdagverblijf gevestigd. In het hart van de school, waar de volumes elkaar snijden, liggen twee speellokalen als ruimtelijke verbinding tussen het kinderdagverblijf en de basisschool. Dit vormt de ontmoetingsplek voor de verschillende gebruikers. Door de open verbinding van de centrale entree met de speellokalen en de centrale trap ontstaat hier een ruimtelijke dynamiek. Vanuit de centrale hal zijn doorzichten naar de openbare gymzaal gerealiseerd.

Duurzaam en energieneutraal
Vanuit de gemeente Utrecht wordt enkel een Bijna Energieneutraal Gebouw bekostigd uit de normvergoeding voor scholenbouw. Om de ambitie van een volledig energieneutraal gebouw (ENG) te halen, heeft SPO Utrecht extra investeringen gedaan uit eigen middelen. Dit op basis van een onderliggende business case. Tijdens het ontwerpproces heeft het ontwerpteam een integraal pakket van bouwkundige en installatietechnische maatregelen samengesteld. De gebouwschil heeft een hoge isolatiewaarde gekregen en er is o.a. drievoudig glas toegepast in combinatie met gestuurde zonwering. Het installatieconcept bestaat onder meer uit een zeer energiezuinige warmtepompinstallatie die zijn warmte en koude onttrekt aan de bodem. Met dit pakket van maatregelen wordt voldaan aan de hoge comforteisen en is een gezond, energieneutraal, duurzaam en comfortabel kindcentrum gerealiseerd.

Foto's: Archimage, Hamburg