1/4
2/4
3/4
4/4
Naar boven >

Nieuwbouw schoolgebouw Walle

Status //

Ontwerp, 2017-2020

Locatie //

Verden, D

Projectsoort //

Alles, Onderwijs

Vloeroppervlak //

700 m²

Opdrachtgever //

Stadt Verden

Prijsvraag //

Besloten prijsvraag, 1e prijs

negen graden architectuur heeft de architectenprijsvraag voor de nieuwbouw van een schoolgebouw in de stad Verden bij Bremen gewonnen.

Met de ontwerpopgave werd de gelegenheid geboden om een samenhangende stedenbouwkundige oplossing te ontwikkelen voor het gebied rond de bestaande schoolgebouwen. Ons ontwerp kenmerkt zich dan ook als een sensibel en verbindend element welke de bestaande kwaliteiten versterkt, om zo een nieuw middelpunt te kunnen worden. De jury oordeelde dan ook dat ons plan met afstand het prijswinnende ontwerp is!