Nieuwbouw Supermarkt

Status //

Studie, 2017

Locatie //

Wilhelmshaven, D

Projectsoort //

Alles, Commercieel

Vloeroppervlak //

ca. 3.800 m²
De nieuwe supermarkt is centraal gelegen aansluitend op het voetgangersgebied van de binnenstad van Willemshaven. De opgave is een stedenbouwkundig betekenisvolle ingreep om de binnenstad te versterken. 

Enerzijds is de supermarkt een eigentijds en individueel gebouw met een moderne vertaling van de typische regionale baksteengevels. Anderzijds neemt de bouwmassa de bouwgrenzen van de bestaande bebouwing op en voegt zich daarmee stedenbouwkundig vrij ondergeschikt in het bestaande.