1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Naar boven >

Nieuwbouw entreegebouw GeoFort

Status //

Uitvoering, 2018

Locatie //

Herwijnen, NL

Projectsoort //

Alles, Interieur

Vloeroppervlak //

700 m²

Opdrachtgever //

Stichting GeoFort

Prijsvraag //

Besloten prijsvraag, 1e prijs

negen graden architectuur heeft de architectenselectie voor nieuwbouw van het entreegebouw voor het GeoFort te Herwijnen gewonnen. Stichting GeoFort heeft het besluit genomen het GeoFort in Herwijnen te gaan uitbreiden met een nieuw entreegebouw. De huidige entree van het GeoFort is te beperkt voor het bezoekersaantal tijdens de piek momenten. Daarbij heeft de stichting behoefte aan een (horeca-) ruimte voor groepen tot 150 personen om de exploitatiemogelijkheden te versterken.

Het nieuwe entreegebouw sluit aan op de voormalige kazerne en is zodanig ontworpen dat deze in een latere fase verder is uit te breiden. De nieuwbouw is gesitueerd in het historische profiel van het forteiland. De entree is gelegen in het centrum van het forteiland en geldt als de spil voor alle verkeersstromen. De entree van de nieuwbouw ligt op het einde van de centrale entree-as, direct zichtbaar en aantrekkelijk vormgegeven. De entree is de start van de GeoExperience, het betaalde gedeelte van het forteiland. De entreehal geeft met haar verfijnde en 'spannende' vormgeving een voorproefje van wat gaat komen, en zal 'verleiden' om de attractie te bezoeken.

Voor negen graden architectuur is het een uitdaging om in bestaande stedenbouwkundige- en landschappelijke structuren op een eigentijdse wijze met respect voor het verleden gebouwen te laten integreren, om bestaande kwaliteiten verder te ontwikkelen en deze met nieuwe ideeën te versterken. Wij hebben er daarom ook voor gekozen om in massa en vormentaal aan te sluiten bij de bestaande 'remises met munitiemagazijnen' op het forteiland, en deze te verrijken met sensibele eigentijdse vormaspecten. Een éénlaagse massa bedekt met aarde wordt herhaald. De massaopbouw wordt in de nieuwbouw echter specifieker en gedetailleerder. Aan de vrij eenvoudige massa wordt een complexere functionele dimensie toegevoegd. Tevens wordt de nieuwbouw transparanter en toegankelijker. De reeds in de oude gebouwen aanwezige rondingen worden op een eigentijdse wijze herhaald en anno 2018 onderdeel van de bouwmassa. Wij menen met de nieuwbouw een zorgvuldige aanvulling te doen op het forteiland en daarmee ook de bestaande gebouwen in hun verschijningsvorm te versterken.