Auswahlverfahren für Bildungszentrum in Wageningen entschieden! - negen graden architectuur

Auswahlverfahren für Bildungszentrum in Wageningen entschieden! - negen graden architectuur

negen graden architectuur heeft de architectenselectie voor IKC De Zwaneridder gewonnen!

10.11.2020
We zijn verheugd om te kunnen melden dat negen graden architectuur de architectenselectie voor de nieuwbouw van IKC De Zwaneridder in Wageningen heeft gewonnen! De nieuwbouw omvat een basisschool voor 9 klassen, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. De gebruikers zijn momenteel over meerdere locaties in Wageningen verspreid en worden daardoor belemmerd in hun wens tot samenwerking. De nieuwbouw in Nieuw-Kortenoord versterkt de verbondenheid tussen de gebruikers.

Wij kijken uit naar een creatief en dynamisch proces waarin alle gebruikers actief kunnen participeren! Samen onderzoeken we hoe we vorm kunnen geven aan de inhoudelijke visie, het ritme van de seizoenen en de verbondenheid met elkaar en de natuur. We willen een architectuur vormgeven die een warme, zachte en lichte omhulling is voor alle kinderen, juffies en meesters die ze huisvest. Een gebouw dat in opzet overzichtelijk, sensibel en esthetisch is, zodat het een uitdrukking en omhulling wordt van wat er in het gebouw gebeurt.

In het ontwerpproces zullen duurzaamheid en circulariteit een centrale rol spelen. Daarbij moet het naast de materiële aspecten van het bouwwerk ook om de immateriële aspecten gaan. Om de ‘hechting’ aan de schoonheid van het object. Laat de mens zich verbinden met zijn omgeving zodat het vanzelfsprekend wordt dat we ervaren: ‘dit is de wereld waarin ik leef, die ik verzorg, waar ik verantwoording voor neem!’ We gaan er samen een aangenaam en inspirerend gebouw van maken!