negen graden architectuur

negen graden architectuur

Nieuwbouw De Vijfsprong vordert!

15.05.2019
In 2017 werd negen graden architectuur geselecteerd voor nieuwbouw van een woonzorghuis op het terrein van de Vijfsprong in Vorden. Het woonzorghuis gaat vanaf de zomer van 2019 onderdak bieden aan 9 bewoners.

Het ontwerp kenmerkt zich door haar individuele verschijningsvorm en samenhang met de andere bestaande gebouwen op het terrein. Tevens refereert het ontwerp aan het archetype van de boerenhoeve uit de omgeving.

Door Bouwbedrijf Bargeman Vorden wordt het ontwerp op een uiterst zorgvuldige wijze gerealiseerd. Deze plezierige samenwerking gaat weer een prachtig gebouw opleveren!